Διαδικασία διεξαγωγής της ΓΣ ΣΔΙΠ 2022

Έχουν σταλεί στα emails των μελών του ΣΔΙΠ σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της ΓΣ 2022 τα παρακάτω :

  1. Πρόσκληση και οδηγίες εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΖΟΟΜ για συμμετοχή στη συνεδρίαση της ΓΣ.
  2. Οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στη συνεδρίαση που θα υπάρχει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία.
  3. Ισολογισμοί 2020 & 2021, προϋπολογισμός 2022.
  4. Αιτιολογική έκθεση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» στον Δήμο Ωρωπού που αφορά τον καθορισμό όρων δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα με χρήσεις άλλες εκτός κατοικίας.