ΕΥΧΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, και οι άνθρωποι των ομάδων Πολιτισμού και Περιουσίας του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ευχόμαστε σε όλους

Read more

Δράσεις αναγέννησης του φυσικού περιβάλλοντος και μέτρα κατά κινδύνων από την καμένη βλάστηση στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (καθαρισμοί οικοπέδων)

Ο  Συνεταιρισμός,  σε συνέχεια των καταστροφικών αποτελεσμάτων της πυρκαγιάς του Αυγούστου 2021, ανέθεσε σε δυο εξειδικευμένες εταιρείες  από την έναρξη της φετινής χειμερινής περιόδου και μέχρι τη

Read more

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών για την ονοματοδοσία και αριθμοδότηση στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών γνωμοδότησε σε συνεδρίαση του στις 28-09-2022 επί της μελέτης ονοματοδοσίας και αριθμοδότησης της ΙΠ. Ομόφωνα για την ανάγκη ονοματοδοσίας

Read more

Προς τα μέλη και ιδιόκτητες οικοπέδων του οικισμού ΙΠ του οικοδομικού Συνεταιρισμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε. για τις εισφορές οικοπέδων

  Κυρίες και κύριοι, Το Δ.Σ. με την παρούσα επιστολή θέλει να ευχαριστήσει τους περισσότερους από 1.000 συνεταίρους που ανταποκρίθηκαν θετικά και προχώρησαν στην κάλυψη των

Read more

Προκήρυξη ενδιαφέροντος για τη δημιουργία γεωβάσης συλλογής και απεικόνισης χωρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων και σύνδεσή της με ψηφιακό υπόβαθρο της ΙΠ

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία, (https://sdip.gr &   https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com)  Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα 11473, τηλ 210-8232348, 210-8231831, email info@sdip.gr  δέχεται προσφορές από γραφεία μελετών ή μελετητές που έχουν

Read more

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστηρικτικών Μελετών του οικισμού ¨ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ¨

Ο  Οικοδομικός Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία, Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα, τηλ 210-8232348, 210-8232831, https://sdip.gr/, e-mail  info@sdip.gr δέχεται προσφορές από μελετητές ή γραφεία μελετών ή συμπράξεις αυτών, για την εκπόνηση της

Read more

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου της Λίμνης Μπελέτσι και για πώληση Χώρων Επαγγελματικής Δραστηριότητας μεγάλης – μικρής επιφανείας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Α. Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του ή μη, που είναι ταμειακά εντάξει, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την

Read more

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πώληση οικοπέδων κατοικίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πώληση οικοπέδων κατοικίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την

Read more