ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

Καλούνται τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών, με την επωνυμία Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Συν. Π. Ε., Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα, σε Τακτική

Read more

Οι 4 υποψήφιοι Δήμαρχοι Ωρωπού ερωτώνται

Οι 4 υποψήφιοι Δήμαρχοι Ωρωπού ερωτώνται

O Συνεταιρισμός της Ιπποκράτειου Πολιτείας, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις βάση του καταστατικού του.  Αυτές άλλωστε δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές

Read more

Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας

Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας

To Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ) προκήρυξε το έργο Ultra Fast Broadband Για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ

Read more

Πρόσκληση προς τα μέλη του Συνεταιρισμού

SDIP Logo with green ribbon

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ταμειακά ενήμερο μέλος του, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι

Read more

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 – Ψήφος μεγάλης σημασίας

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 – Ψήφος μεγάλης σημασίας

Οι αυτό-διοικητικές εκλογές του 2019 αλλάζουν τελείως την διαδικασία εκλογής των δημοτικών συμβουλίων. Η δυνατότητα που δίνει το πρόγραμμα “Κλεισθένης” για την μεταφορά ουσιαστικών αρμοδιοτήτων

Read more