Αρίθμηση οδών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Αρίθμηση οδών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Η πρόταση αρίθμησης των οικοπέδων της Ιπποκράτειου Πολιτείας παρουσιάζεται σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2019 προς διαβούλευση μεταξύ των ιδιοκτητών πριν παραδοθεί στον Δήμο Ωρωπού για την έγκριση και εφαρμογή.

Η νέα προσπάθεια αριθμοδότησης των ακινήτων του οικισμού, αποτελεί επικαιροποίηση της αρχικης μελέτης του τοπογράφου μηχανικού Α. Βάθη με δαπάνη του ΣΔΙΠ, η οποία έχει εγκριθεί πριν δύο χρόνια από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών. Οι παραδοχές για να αριθμηθεί το σύνολο των οικοπέδων ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα αρίθμησης πόλεων με παρόμοιο πολεοδομικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με αυτή την αρχή,

  1. Κάθε ιδιοκτησία λαμβάνει αρίθμηση από όλους τους δρόμους στους οποίους μπορεί να έχει δυνητικά πρόσβαση.  Η μεθοδολογία εξασφαλίζει και την μοναδική αρίθμηση όλων των οικοπέδων ακόμα και αυτών με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας.  Στις περιπτώσεις που η σύσταση καθέτου αφορά στον ίδιο δρόμο τότε η κάθε ιδιοκτησία λαμβάνει το χαρακτηριστικό Α και Β κατά την φορά της αρίθμησης ( π.χ. Ελύτη 3Α  και 3Β).
  2. Η αρίθμηση ξεκινά πάντα από Νότο προς Βορρά και από Δύση προς Ανατολή.
  3. Αριστερά του δρόμου αριθμούνται τα οικόπεδα με μονούς αριθμούς (1,3,5 κτλ) ενώ δεξιά του δρόμου με ζυγούς (2,4,6 κτλ).
  4. Κάθε οικόπεδο λαμβάνει αρίθμηση από όλες τις οδούς με τις οποίες έχει πρόσοψη.  Γωνιακά οικόπεδα για παράδειγμα δύναται να έχουν και τρεις διαφορετικούς αριθμούς αφού μπορεί να έχουν προσόψεις σε τρεις διαφορετικές οδούς.

Σε αυτή την νέα αρίθμηση υπάρχει πλέον ειδική πρόβλεψη και μελέτη ώστε να αποφευχθούν πολλαπλές διασταυρώσεις με τα ίδια ονόματα (πχ. Ελύτη και Σεφέρη) και πλέον όλοι οι δρόμοι στην Ι.Π. έχουν μοναδικό σύστημα αναφοράς διευκολύνοντας τον εντοπισμό μιας ιδιοκτησίας.   Επιπλέον σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η αρίθμηση δεν είναι ομοιόμορφη και στις δύο πλευρές του δρόμου (λόγω του συγκεκριμένου σχεδίου πόλης) έγινε προσπάθεια η αρίθμηση οικοπέδων να συμβαδίζει.  Επιπλέον έχουν προταθεί ονόματα και αριθμοί για όλες τις οδούς της Ι.Π. με βάση το σχέδιο πόλης ανεξάρτητα από το αν είναι ήδη διανοιγμένες. Εμπορικά κέντρα, κέντρα αθλητισμού και λοιπά έχουν λάβει παραπάνω του ενός αριθμούς δίνοντας εναλλακτικές δυνατότητες αρίθμησης ανάλογα με το κτηριακό συγκρότημα.

Κατεβάστε από τον σύνδεσμο (αρχείο PDF) την αρίθμηση όλων των οικοπέδων προς σχολιασμό και διαβούλευση.

Σχόλια, παρατηρήσεις, απορίες μπορείτε να στείλετε στο info@sdip.gr.

.