Αποκομιδή κλάδων και άλλων υλικών

Αποκομιδή κλάδων και άλλων υλικών

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η νέα τοπική αρχή της κοινότητας Αφιδνών επικοινώνησε με τον συνεταιρισμό για τον συντονισμό της αποκομιδής κλάδων, ογκωδών αντικειμένων και συναφών υλικών τα οποία δεν τοποθετούνται στους κάδους συλλογής.

Παρακαλούμε όλους τους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας, και Δ.Ε. Αφιδνών, που επιθυμούν την συλλογή τέτοιων υλικών, να στείλουν άμεσα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις ακόλουθες διευθύνσεις:

dkafidnon@gmail.com

και

atheo1963@gmail.com

Για την αρτιότερη οργάνωση της αποκομιδής παρακαλούμε στο μήνυμα να συμπεριλάβετε κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία.

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Τηλέφωνο επικοινωνίας
  3. Διεύθυνση (οδός και πιθανά άλλα στοιχεία εντοπισμού).
  4. Εκτίμηση όγκου και είδους υλικών (ξυλεία, κλαδιά, μπάζα κτλ) προς αποκομιδή

Ακολουθεί πρότυπο επιστολής:

Παρακαλώ για την αποκομιδή «κλαδιών / μπάζων / ξυλείας / άλλου»  «περίπου X κμ» από την οδό «όνομα_οδού» και οικόπεδο «αριθμός τετραγώνου/οικοπέδου»

«Όνομα  _ επώνυμο»

«Τηλέφωνο»