Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ διορθωμένη και πλήρης…

Σε συνέχεια των αναρτήσεων του ΣΔΙΠ… (Και τώρα ;)  ευχάριστη διαπίστωση η ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της διορθωμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού  επί του τροποποιημένου Β2 Σταδίου του ΓΠΣ Αφιδνών μετά τις Παρατηρήσεις της «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» και την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Αφιδνών». (Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/03/2022 09:33:29)

 

 

Θα είχαν αποφευχθεί πολλά αν είχε ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, πρόβλεψη του Ν. 4030/2011, επί της αίτησης του ΣΔΙΠ που βρίσκεται σε εκκρεμότητα από τον Αύγουστο του 2018…!!!

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2018/08/blog-post_6.html