Αίτηση ΣΔΙΠ για συνεδρίαση του ΚΣ με θέμα την τιμολόγηση ύδρευσης στις Αφίδνες

Αίτηση ΣΔΙΠ για συνεδρίαση του ΚΣ με θέμα την τιμολόγηση ύδρευσης στις Αφίδνες

Ο ΣΔΙΠ μεταξύ σειράς ενεργειών κατέθεσε αίτημα στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών για λήψη απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου για  την τιμολόγηση ύδρευσης στις Αφίδνες.

” Είναι γνωστό ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών τον περασμένο Ιούλιο 2020 ανέβαλε απρόθεσμα  τη συνεδρίαση για να ενημερωθούν οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης.

Για το θέμα έχουν γίνει καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές και διαβήματα κατ’ επανάληψη.

Επειδή έχει περάσει εύλογο διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνώνο ΣΔΙΠ αιτείται την συνεδρίαση του ΚΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών και λήψη απόφασης με θέμα την τιμολόγηση ύδρευσης στις Αφίδνες.”

Η εισήγηση του  Διοικητικού Συμβουλίου ΣΔΙΠ προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών

  1.  Άμεση απόφαση για τροφοδοσία της περιοχής των Αφιδνών (παραδοσιακός οικισμός, λοιποί οικισμοί, συμπεριλαμβανομένης και της Αγίας Τριάδας)με διυλισμένο νερό ΕΥΔΑΠ, από τα αντλιοστάσια του Πολυδενδρίου.
  2.   Ενιαία τιμολόγηση για τις ανωτέρω περιοχές, με ενιαία τιμή εκκίνησης τα 0,55€ ανά κμ,αφού θα χρησιμοποιείται το ίδιο αγαθό και με τον τρόπο αυτό θα διευθετηθεί και η υφιστάμενη παρανομία.
  3.  Τροποποίηση για την περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας των ήδη εκδοθέντων λογαριασμών ύδρευσης από το 2016 μέχρι σήμερα, με βάση το τιμολόγιο της παραγράφου 2) συμψηφιστικά με τους υπό έκδοση λογαριασμούς.