Ύδρευση: Δημοτική τιμολογιακή πολιτική και μελέτη Καρελιώτη

Ύδρευση: Δημοτική τιμολογιακή πολιτική και μελέτη Καρελιώτη

Ο Συνεταιρισμός  της Ιπποκρατείου Πολιτείας σε συνεργασία με εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο προχώρησε το 2016, στην τεκμηρίωση επί της ακολουθουμένης τιμολογιακής πολιτικής από το Δήμο, με σκοπό τον εξορθολογισμό του κόστους ύδρευσης.

Από την ανάγνωση της δημοτικής απόφασης για τα τιμολόγια ύδρευσης, διαπιστώνεται ότι σε σχέση με τις ζώνες Α΄& Β΄ και ανά κατηγορία κατανάλωσης 101-200, 201-300, >300/εξάμηνο οι αυξήσεις στη ζώνη Γ  του οικισμου της Αγίας Τριάδας (ΙΠ) είναι συγκριτικά αυξημένες κατά 6%, 12% και 24% (παράρτημα Α της απόφασης).

Η προσαρμογή του τιμολογίου νερού από πλευράς Δήμου μόνο από αυτή την αιτία, θα έπρεπε να έχει μειώσει τις τιμές 0-100/εξάμηνο 0,90 € σταθερό, 101-200/εξάμηνο 1,15 € αντί 1,20€, 201-300/εξάμηνο 1,46 € αντί 1,55€ και >300/εξάμηνο 2,91 € αντί 3,10€

Διαβάστε τα συμπεράσματα του μελετητή στο έγγραφο.

Επίσης μετά την αναβάθμιση των αντλητικών συστημάτων προκύπτουν εξοικονομίσεις, άρα και πιθανές μειώσεις που προέρχονται από τα νέα αντλητικά συστήματα δεν έχουν συμπεριληφθεί στα παραπάνω στοιχεία υπολογισμών,  γιατί είναι άγνωστα στη διοίκηση του ΣΔΙΠ.