Τραπεζικός Λογαριασμός για πληρωμές εισφορών οικοπέδων

Τραπεζικός Λογαριασμός για πληρωμές εισφορών οικοπέδων

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέτετε τις ετήσιες εισφορές των οικοπέδων σας στον αναγραφόμενο λογαριασμό της τραπέζης Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR21 0172 1940 0051 9407 2963 188 με δικαιούχους τους: Κων. Κραββαρίτη, Στυλ. Χαδούλια και Νικ. Πυρουνάκη.

Μετά από κάθε κατάθεση θα σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά τη σχετική απόδειξη είσπραξης. 

Ο λογαριασμός αυτός ανοίχτηκε για να εξυπηρετηθεί ο Συνεταιρισμός δεδομένης της ύπαρξης των capital controls καθώς και της δέσμευσης λόγω διευθέτησης του θέματος της νόμιμης εκπροσώπησης στον εταιρικό λογαριασμό της ALPHA BANK .

Τράπεζα: Πειραιώς

IBAN: GR21 0172 1940 0051 9407 2963 188

Δικαιούχοι: Κων. Κραββαρίτη, Στυλ. Χαδούλια και Νικ. Πυρουνάκη