Πρακτικά αποφάσεων Διοικητικού συμβουλίου

Πρακτικά αποφάσεων Διοικητικού συμβουλίου

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 27-8-2018 ημέρα Σάββατο με θέματα:

  • Εγγραφές / Διαγραφές μελών
  • Αρίθμηση – ονοματοδοσία οδών οικισμού ΙΠ
  • Έγκριση δαπάνης για θερινή συνάντηση κατοίκων ΙΠ
  • Ενημέρωση επί των δικαστικών υποθέσεων σε εκκρεμότητα
  • Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής κατά ΣΔΙΠ για το θέμα του ενοικιοστασίου των γραφείων
  • Λοιπά εκκρεμή θέματα

Όλα τα πρακτικά αποφάσεων του Δ.Σ. δημοσιεύονται, και βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού

Πρακτικό της 27-8-2018.