Γενική Συνέλευση 2018

Γενική Συνέλευση 2018

Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, του ανώτατου οργάνου διοίκησης του ΣΔΙΠ,  την 4η Ιουλίου 2018.

Η πλήρης μαγνητοσκόπηση της 3ωρης συνεδρίασης, βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου μπορείτε να την παρακολουθήσετε και να ενημερωθείτε επί των αποφάσεων που ελήφθησαν. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της ΓΣ θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΔΙΠ.   

Σύμφωνα με το πρόγραμμα
Ο Πρόεδρος του ΔΣ Κ. Κραββαρίτης αναφέρθηκε στα πεπραγμένα και τις δράσεις του ΣΔΙΠ  το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ήμερα της συνέλευσης.

Ο Ταμίας του ΔΣ Δ. Εμμανουήλ ενημέρωσε για τα οικονομικά θέματα του ΣΔΙΠ.

Από τις πλέον ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις-ενημερώσεις οι παρουσιάσεις που έγιναν από τους νομικούς συνεργάτες του ΣΔΙΠ  Π. Πρωτοπαππά και Π. Θωμόπουλο για τα ποινικά και αστικά ζητήματα  αντίστοιχα που ειναι σε εξέλιξη και απάντησαν σε ερωτήσεις συνεταίρων.

Ο Π. Πρωτοπαππάς αναφέρθηκε αναλυτικά  ( 51΄.30΄΄)   για τα ποινικά ζητήματα

Ο Π.Θωμόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά  ( 1h .03΄. 35” )   για τα αστικά ζητήματα. Η αναφερομένη επιστολή στην ομιλία του από 15 Ιουνίου 2018 και τις μεθοδεύσεις και τις επιδιώξεις πίσω από την αυθαίρετη χρήση του γηπέδου . 

Ο Προϊστάμενος του ΕΣ Α. Δέδες  ανέγνωσε στο σώμα την έκθεση του εποπτικού οργάνου επί του ελέγχου των ενεργειών του ΔΣ.

Ο Γ. Γραμματέας του ΔΣ Π. Πάντος αναφέρθηκε στα βήματα και στις προοπτικές ολοκλήρωσης του οικισμού της ΙΠ,  επ΄ ωφελεία όλων των ιδιοκτήτων ακινήτων, και την μετατροπή του σε πραγματικό “ΤΟΠΟ ΝΑ ΖΕΙΣ”.

Παρουσιάστηκε από τον μελετητή Κ. Φωτόπουλο η Μελέτη επικαιροποίησης της Έκθεσης Έργων και Υποδομών της Ιπποκρατείου Πολιτείας, η ανάλυση του κόστους ολοκλήρωσης τους και οι υπόχρεοι καταβολής των εξόδων κατασκευής τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνίσταται να το δουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων του οικισμού (από το 1h 36΄ έως 1h 58΄)     

Ενισχύθηκε με δυο νέα μέλη η Επιτροπή Πολιτισμού και Περιβάλλοντος μόνιμες κατοίκους της ΙΠ, τις κυρίες Όλγα Βελεχέρη και Λαμπρινή Παππά.

Ενημέρωση για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής πραγματοποίησε ο Στρατηγός ε.α. της ΕΛΑΣ  Ε. Μπόμπος (Δντης επιχειρησιακού τομέα ιδιωτικής εταιρείας). Η οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια του ΣΔΙΠ, θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον των κατοίκων και μέσα από μειοδοτική διαγωνιστική διαδικασία.