ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το νέο καταστατικό του Συνεταιρισμού σε μορφή PDF.  Προβλέπει τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του Συνεταιρισμού καθώς και το καθεστώς λειτουργείας.

Οι ιδιοκτήτες που θα προχωρήσουν στην ανέγερση κατοικιών παρακαλούμε να συμβουλευθούν τον εσωτερικό κανονισμό του συνεταιρισμού που προβλέπει τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που επιτρέπονται ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.

Το παλαιό καταστατικό του Συνεταιρισμού (1968-2015) θα το βρείτε εδώ.